Kärleken är uppmärksam och har tålamod, den är vänlig och har sinnesro, den är medlidsam, gläds åt det goda och sanningen.

❤️

Nasse: ”Hur stavar man till kärlek?” Nalle Puh: ”Du stavar inte till kärlek, Du känner kärlek.”

VAD ÄR MERA VIKTIGT, ÄN ATT KONTEMPLERA OCH ÖVA KÄRLEK?

 Agape - Eros - Philia - Libido - Egos

 

 

 Kärlek är ett spektrum av känslor och attityder som präglas av ömhet, tillgivenhet, tillit, samhörig- het och villighet till uppoffring. Kärleken kan vara riktad mot abstrakta ting som konst eller en nation, mot mer allmänna konkreta ting som naturen eller en sportklubb eller till mer specifika konkreta objekt som ens hem, ens husdjur eller en nära medmänniska, inklusive den egna per- sonen. Kärlek i dess olika varianter är ett ofta återkommande tema inom litteratur, film, och sång.

 Kärlek kännetecknas av en vilja att ge villkorslöst till någon eller något, det vill säga att bete sig altruistiskt. Ett exempel är föräldrars kärlek till sina barn. Ett annat är den känsla som två männi- skor känner för varandra som innehåller en både fysisk och psykisk attraktion.Kärleken kan också bestå av en biologisk attraktionskraft av sensuell eller sexuell natur. I det senare fallet kan känslan vara mer allmän, så kallad romantisk kärlek, eller mer konkret åtrå, också benämnt libido. Att visa kärlek mot något kallas att älska. Att förälska (för-älska) sig är ofta inledningen på en kärleks- relation, men inte alltid!

  Så varför varar då alla kärleksförhållanden inte livet ut? Jo, vi förändras hela tiden, vi utvecklas som människor, vi mognar och får ny erfarenhet. Det betyder att vi tänker annorlunda om saker senare i livet än vad vi gjordes som yngre. Vi får andra tankar och värderingar och vi ändrar vårt förhållningssätt och beteende. Att man då ibland utvecklas åt olika håll, är kanske inte så konstigt. Idag är det (i västvärlen) allt färre par som lyckas stanna livet ut i en och samma relation. Du har säkert hört uttrycket ”vi har vuxit ifrån varandra”? Men kanske beror det också på att vi saknar, och återigen vill uppleva, en stormig nyförälskelse som känns så häftig!

 

Förälskelse är galenskap

Det är bara fördelar med kärlek

Att njuta är att förlusta sig

Njuta kärlek är det största!

                                                       /LLL

 

Samhällets normativa värderingar kan lägga krokben på förutsättningarna till det fria valet av partner/s och vara en orsak till att förhållanden aldrig inleds eller slutar fungera på grund av utifrån kommande socialt tryck. Det kan bl.a. gälla skillnad social status, familjerelationer- och traditioner, utbildning, åldersskillnad, skillnad i trosuppfattning, sexuell läggning och/eller polygam livshållning. Längre tillbaka i historien var polygami och relationer med flera partners vanligt, men i större delen av västvärlden är numer samhällets normativa värdering att förhållanden bör vara heterosexuella och monogama, även om homosexuella på senare år och i allt fler länder fått samma, eller nästan samma, legala rättigheter som heterosexuella par. Polygami är däremot fortfarande förbjudet i större delen av världen (grå områden på kartan), även om många länder tolererar att fler än två personer lever tillsammans som familj men utan legal konfirmering. I många muslimska länder i central- och nordafrika, arabvärlden, mellanöstern, indien och indonesien (gröna områden) är polygyni tillåtet. I den buddistiska världen är polygami tillåtet om det sker frivilligt och utan tvång.

 Att andra människor och det profana- och religiösa samhället har fördomar emot och lägger sig i och bestämmer vilka samlevnadsformer som skall anses ”godkända” och mer rätt än andra, har i grunden inget med kärlek att göra, utan är ett sätt att med mentalt och/eller lagligt tvång kontrollera och organisera samhället.

 Om vi för ett ögonblick lämnar kärleken och konstaterar att det också finns åskådningar som säger att kärlek är en illussion och en övertolkning av naturliga, biologiska drifter och den enskildes upplevelse av njutning när dennes behov tillfredställs, ja då är vi mer inne på avsnittet Mer njutning som också har sina goda sidor, allt från eros till njutning av abstrakta ting.

 

 

ÄR DET SANT ATT LIKA BARN LEKA BÄST?

Valet av partner påverkas av hur vi mår. När vi är avslappnade attraheras vi av människor som är lika oss till utseendet. Är vi stressade föredrar vi dem som inte alls ser ut som vi. Utseendet är viktigt från allra första början, men efterhand uppskattas andra egenskaper.

 

 Likhet i socioekonomisk status, utbildning, ålder, etnicitet, religion, utseende, intelligens, intressen, attityder, smak och värderingar brukar bädda för harmoni. Partners med liknande personlighetsdrag med ett lugnt och rofyllt förhållande ger kanske något fler inslag av vänskap än passion.

 Olikhet attraherar genom att den är ett bevis för att människor är olika och fastställer den personliga integriteten. Olikhet attraherar genom potentialen till en partner som kompletterar en själv och möjligheten till ett nytt, mer varierat liv. Olikhet kan också associeras till intensiva känslor, passion och stark kärlek.

 Frågorna om lik- och olikhet är komplicerad. Det gäller särskilt den grundläggande personligheten, dvs personliga egenskaper som är stabila under lång tid och som går att mäta. En annan aspekt på val av partner är naturens mer djupliggande faktorer som är svårare att få grepp om: T.ex. geners betydelse, intuition och instinkt som kommer som svar från inom oss utan att vi inser eller känner det.

 Hur som helst, när förälskelsen avtar (oftast efter ett år eller två) och vi börjar upptäcka vår/a partners fel och brister har man ett val: Acceptera och hänge sig åt den andra ändå, eller lämna! Att stanna kan innebära en djupare kärleksrelation. Men inget par är befriade från konflikter. Alla typer av relationer kräver kontinuerligt arbete och underhåll; att man anstränger sig för varandra. En ”guldnyckel” är att komma ihåg att visa sin kärlek, även om det kan ta emot ibland.

 

KÄRLEK TILL ANDRA

 I Wikipedia ges en bra beskrivning på begreppet Kärlek ur flera olika perspektiv. Kärlek till sin partner (eller partners) inkluderar normalt sett, och till skillnad från andra relationer, sexuella aspekter. Till barn, familjemedlemmar, släkt och vänner definieras kärlek som en oegennyttig kärlek uttryckt i handling utan sexuellt innehåll. 

 Som familjemedlemmar kan även räknas husdjur och kärlek till dessa kan vara nog så stark som till människor och ibland till och med ersätta en del av den upplevda kärlek man kanske saknar från andra människor. Kärlek till alla dessa kan ofta beskriva som mer vänskaplig och präglad av tillgivenhet och omtanke, men också som mer hierarkisk, där den konvensionella bilden är, att barn och partner kommer i första rummet och därefter andra individer med en succesivt avtagande kärlekskänsla längre bort i vän- och bekantskapskretsen. 

 Frågan är om det finns en gräns för vad som kan kallas kärlek när Kärleken till sin natur sägs vara gränslös? Kan man göra skillnad på kärlek och kärlek? Att känna en allmän kärlek till livet, till allt och alla, ja till kosmos, är ju fullt möjligt och kanske önskvärt, men det är inte det samma som intensiv omsorgskänsla för sina barn, passion till sin partner eller platonisk, djuplodad kärlek till en, eller flera, individ/er.

 

And in the end

The love you take

Is equal to the love you make

                                 /Beatles

 

KÄRLEK TILL ANNAT

Kärleken till ting, abstrakata företeelser och idéer är något annat än kärlek till medvetna varelser, men ändå en stor och viktig del av livet. Att ge sig själv tid till att uppskatta och njuta både av relationer och av tillvarons mångfacetterade aspekter är lätt bortglömt bland alla vardagsbestyr och stress. 

Att jobba och ligga i och klämma in alla övriga åtaganden och aktiviteter i vardagslivet och sedan, först efter att allt detta är överstökat, först då(!) ta sig ledig tid att kontemplera och medvetet öva kärlek och njutning, är kanske fel turordning. Det är lätt att skjuta upp njutandet när vardagslunken tar över. Att se till, att man i tillvaron medvetet - och ofta! - lägger in stunder att stanna upp i, och ta tid att njuta, är kanske viktigare än man vanligtvis tänker på? 

 Ett viktigt steg är att bli medveten om att kärlek och njutning kan liknas vid en konst; precis lika levande som en konst. Vill vi lära och förbättra oss i att älska och njuta måste vi gå tillväga på samma sätt som när vi lär oss en annan konst som musik, måleri, snickeri eller medicin- eller ingenjörskonst: Kärlek, varje förhållande, varje intresse, syssla eller njutning behöver underhåll och dagligt arbete.

 

NJUTNING

Om nu kärlek kanske är den högsta av njutningar, så finns det ändå många fler. Många, många fler! Klicka och gå vidare till: Mer njutning.

Kindness, is my religion

People were created to

be loved. Things were

created to be used. The

reason why this world is

in chaos is because

things are being

loved and people

are being used.

/Dalai Lama

Kontakta mig gärna via meddelndefunktionen nedan! Jag försöker hinna svara på alla inlägg som behöver svar. Men ibland kan det finnas förhinder som ”fullt upp för tillfället” eller ”bortrest” eller något annat. 

NOTERA att Kommentarer som skrivs härnedaninte automatiskt kommer upp här på hemsidan. Jag väljer vad som läggs upp och är det så, att du inte vill att något du skrivit skall läggas upp, säg det i meddelandet. OBS! Max 100 tecken.

Vill du skriva en längre kommentar via e-post går det också bra; adressen är: lars@llorenzo.it