Page unde reconstruction after moving to Thailand

  • UTAN KARTA & KOMPASS

    Här börjar en ny resa i det ännu okända. Mot strömmen; det är intuitionen som styr. Och att det kanske inte alls är, eller blir, som man tänkt.

  • Senast uppdaterad 19 febr 2017

    Biljetten gratis, med visioner
    i alla zoner, till alla stationer
    utan friktioner för alla personer!

När alla bladen vissnat bort, och utåt evig natt och intighet,
då får nådasjälen strax eskort, till inre glödens ljusa ljuvlighet.

Ett ”jag” från gången tid. Detta Nu är redan passerat och alla andra Nu, just Nyss, likaså. 

Så varför gör man en personlig hemsida? I dessa sociala mediers tidevarv skulle många säga ”för självbespegling och självbekräftelse”. Och javisst, kanske ligger det något i det, men jag ser det mer som en hobby, ett handarbete och ett stilla tidsfördriv. Ett sätt att ta avstamp i det som just nyss blev historia och begrunda Nu’et och möjlighetena av allt Det Nya som skall komma. Och kanske - både internt och externt - lyckas starta ny och kreativ kommunikation där den ännu inte skett.

Detta snickrande på min sida, är en oförutsedd resa utan annat mål och kompass än njutningen av att ur myllan av historia och minnen följa nya groende tankespår och otrampade stigar i mitt inre. Vad som hamnar här ute på sidan är lika mycket slump som avspänd avsikt. Spännade för och mig och, i delar, kanske även för Dig? ๐Ÿ˜

 

 Latinska Enantiodromia betyder ungefär ”mot strömmen” eller ”att gå mot strömmen” och det är nog det som driver mig: Att gå uppströms i mig själv och i världen, mot den livets längtande lekplats som kanske är allas vår utgångspunkt och mål.

Mer om mig >>>