Page under pause/reconstruction after moving to Thailand

2018-12-09. Sidan fungerar på smartphone och pad, men bäst på dator.

  • UTAN KARTA & KOMPASS

    Här börjar en ny resa i det ännu okända. Mot strömmen; det är intuitionen som styr. Och att det kanske inte alls är, eller blir, som man tänkt.

  • Senast uppdaterad 19 febr 2017 ...Nu börjar jag om: 10 nov 2018

    Biljetten gratis, med visioner
    i alla zoner, till alla stationer
    utan friktioner för alla personer!

2018-11-10

TILLFÄLLIGT AVBROTT & FORTSÄTTNING

Började hobbyknåpa med hemsidan hösten 2016 och senaste uppdateringen var den 19 februari 2017. 

Här skriver vi den 10 november 2018, alltså nästan ett år sedan sist. Förklaringen är enkel: En berg-och-dalbane-liknade turbulens i privatlivet tog hela focus på annat, med början i en enländigt avslutad relation och, strax därefter, måste-jobbet med att omorientera sig i livet (utan annan karta och kompass än det inre), finna en ny väg framåt och åter igen arbeta sig igenom och fram till att historien inte behöver inskränka på framtiden; att det goda alltid finns Nu och i Det Nya! ...Hur kan jag nu fortsätta med sidan? Sudda och göra om från grunden? Neej, för mycket jobb! I stället kommer jag låta allt det gjorda ligga kvar och bara sätta datum på nya artiklar och bilder. D.v.s. all text och bild utan datum, är från före 19 februari 2017.

När alla bladen vissnat bort, och utåt evig natt och intighet,
då får nådasjälen strax eskort, till inre glödens ljuvlighet.

Ett ”jag” från gången tid. Detta Nu är redan passerat och alla andra Nu, just Nyss, likaså. 

Så varför gör man en personlig hemsida? I dessa sociala mediers tidevarv skulle många säga ”för självbespegling och självbekräftelse”. Och javisst, kanske ligger det något i det, men jag ser det mer som en hobby, ett handarbete och ett stilla tidsfördriv. Ett sätt att ta avstamp i det som just nyss blev historia och begrunda Nu’et och möjlighetena av allt Det Nya som skall komma. Och kanske - både internt och externt - lyckas starta ny och kreativ kommunikation där den ännu inte skett.

Detta snickrande på min sida, är en oförutsedd resa utan annat mål och kompass än njutningen av att ur myllan av historia och minnen följa nya groende tankespår och otrampade stigar i mitt inre. Vad som hamnar här ute på sidan är lika mycket slump som avspänd avsikt. Spännade för och mig och, i delar, kanske även för Dig? 😍

Latinska Enantiodromia betyder ungefär ”mot strömmen” eller ”att gå mot strömmen” och det är nog det som driver mig: Att gå uppströms i mig själv och i världen, mot den livets längtande lekplats som kanske är allas vår utgångspunkt och mål.

Mer om mig >>>